O firmě Teide system.

Od začátku

Firma Teide system byla založena v roce 1999. Od svého počátku se věnovala hlavně lokální subdistribuci produktů několika velkýych dovozců a prodeji převážně do vlastní dealerské sítě. V počátcích se firma výrazně zaměřila i na prodej médií, který byl po několik let zajímavou čístí jejího portfolia. Postupem času s přílivem flash disků, externích USB disků a rozvojem internetu zájem o datová media rapidně klesal. Naopak stoupal zájem o kompletní dodávky PC a sítí od velkých korporátních zákazníků a zpočátku i ze strany státní správy. Po vstupu ČR do EU však státní správa poněkud změnila strategii a firma Teide system se tedy zaměřila hlavně na zákazníky korporátní, s komplexnějšími službami a na větší dealery.